Logo
Drammen Tønsberg Sandefjord Larvik Kontaktinfo

 

 

Leiebetingelser

Lagerbodene leies ut av firmaet Plass AS – lagerbod.no

Leietaker har tilgang til boden hver dag mellom kl 07:00 og kl 22:00

Priser varierer etter størrelse på bod og beliggenhet

Er du mva-registrert kommer mva i tillegg

Leien betales forskuddsvis hvert kvartal

Ved innflytting ønsker vi et depositum på kr 1.000,- som du får igjen når du flytter ut

Minimum leieperiode 4 mnd

Leietaker kan si opp avtalen med én mnds varsel. Oppsigelsen gjelder fra den 01. i påfølgende mnd og skjer skriftlig pr brev til Plass AS eller pr e-post til post@lagerbod.no

Leietaker bør besørge egen forsikring av lagret inventar

Det er ikke tillatt å lagre brennbare væsker, gass eller noen form for matvarer i boden

Ring oss på tlf 97 97 44 44
Send e-post til post@lagerbod.no for mer info om lager og kapasitet