Lagerbod - rimelig minilager

Leiebetingelser

Vi i lagerbod.no er opptatt av kvalitet og sikkerhet. Les gjennom våre leiebetingelser og gjør deg kjent med dem.

  • Lagerbodene leies ut av firmaet Plass AS – lagerbod.no
  • Leietaker har tilgang til boden hver dag mellom kl 07:00 og kl 22:00
  • Priser varierer etter størrelse på bod og beliggenhet
  • Er du mva-registrert kommer mva i tillegg
  • Leien betales forskuddsvis hvert kvartal
  • Ved innflytting ønsker vi et depositum på kr 1.000,- som du får igjen når du flytter ut
  • Minimum leieperiode 3 mnd
  • Leietaker kan si opp avtalen med én mnds varsel. Oppsigelsen gjelder fra den 01. i påfølgende mnd og skjer skriftlig pr brev til Plass AS eller pr e-post til post@lagerbod.no
  • Leietaker bør besørge egen forsikring av lagret inventar
  • Det er ikke tillatt å lagre brennbare væsker, gass eller noen form for matvarer i boden
DSC_0026-22