dette er

Lagerbod

Lagerbod.no eies av Plass AS og har drevet med utleie av lagerboder siden 2004. Vi har i dag 1000 utleide boder fordelt på 4 byer. Plass AS drives fra Tønsberg men vi ønsker å møte alle nye kundene ute på anleggene for å tilpasse ønsker og behov ved kontraktsinngåelse.

Vårt konsept

Vårt ønske er å tilby tette, tørre og trygge lagerboder til en så rimelig pris at leieforhold hos oss gjerne kan vare i flere år.

Vi har trygge adgangssystemer og kameraovervåkning av anleggene. Tilgangen til bodene er enkel og regulert til alle dager mellom 07:00 til kl 22:00